Kitab Sutji

Para Hakim 5:15 Kitab Sutji (JAV)

Para pangareping taler Isakhar uga padha mbarengi Ibu Dhebora,lan kayadene Isakhar mangkono uga Naftali iya mbarengi Barak.Padha nututi dheweke lan nempuh lumebu ing lebak.Nanging wadya-balane taler Ruben akeh kang padha gojag-gajeg.

Para Hakim 5

Para Hakim 5:5-24