Kitab Sutji

Pangentasan 26:35 Kitab Sutji (JAV)

Mejane sira prenahna ing sangarepe geber, lan padamarane adhep-adhepan karo mejane ana ing Tarub Suci sisih kidul, dene mejane sira prenahna ana ing sisih lor.

Pangentasan 26

Pangentasan 26:26-37