Kitab Sutji

Pangandharing Toret 7:4 Kitab Sutji (JAV)

awitdene anakira lanang mesthi bakal didadekake nyimpang saka Ingsun, satemah padha ngabekti marang allah liyane. Manawa mangkono bebendune Sang Yehuwah bakal mulad-mulad marang kowe lan kowe enggal bakal katumpes.

Pangandharing Toret 7

Pangandharing Toret 7:1-7