Kitab Sutji

Pangandharing Toret 5:3 Kitab Sutji (JAV)

ora karo para leluhur kita anggone Sang Yehuwah damel prasetyan iku, nanging karo kita, iya kita, kang ana ing kene ing dina iki, kita kabeh kang isih padha urip.

Pangandharing Toret 5

Pangandharing Toret 5:1-10