Kitab Sutji

Pangandharing Toret 20:9 Kitab Sutji (JAV)

Sawuse para panggedhene prajurit rampung anggone mituturi marang wadya-balane, banjur miliha tetindhihing wadya-bala kang padha ngirid lakune para prajurit.

Pangandharing Toret 20

Pangandharing Toret 20:2-12