Kitab Sutji

Pangandharing Toret 1:33 Kitab Sutji (JAV)

kang tansah ngirid lakumu ana ing dalan, milihake panggonan kang kena kokinepi, ing wayah bengi srana geni, lan ing wayah awan srana mega, kanggo nedahake marang kowe dalan kang kudu kokliwati.”

Pangandharing Toret 1

Pangandharing Toret 1:32-42