Kitab Sutji

Obaja 1:3 Kitab Sutji (JAV)

Sira wus diapusi dening piangkuhe atinira,sira kang manggon ing gampeng-gampenging parangkang dumunung ing papan kang dhuwur,sarta kang duwe osik:“Sapa kang bisa ngundhunake aku menyang ing bumi?”

Obaja 1

Obaja 1:1-11