Kitab Sutji

Obaja 1:2 Kitab Sutji (JAV)

Lah sira wus Sundadekake cilik ana ing antarane para bangsa,banget anggonira diremehake.

Obaja 1

Obaja 1:1-10