Kitab Sutji

Obaja 1:13 Kitab Sutji (JAV)

Aja lumebu ing gapurane umatingSuning dinane kang siyal,malah aja nganggep entheng marang ing kacilakan kang tumempuh,ing dinane kang siyal;lan aja ngrampas barang darbekeing dinane kang siyal iku.

Obaja 1

Obaja 1:12-17