Kitab Sutji

Obaja 1:11 Kitab Sutji (JAV)

Ing nalika sira ngadeg ana ing kadohan,mangka wong-wong liya padha ngrayah kasugihane Yerusalemlan wong-wong ngamanca padha lumebu ing gapurane,sarta padha mbuwang undhi tumrap Yerusalem,ing kono sira uga padha dadi pepadhane wong-wong iku.

Obaja 1

Obaja 1:3-21