Kitab Sutji

Nehemya 13:21 Kitab Sutji (JAV)

Iku nuli dakwelehake lan dakkandhani: “Yagene kowe padha nginep ing ngarepe balowarti. Manawa kowe tumindak mangkono maneh mesthi kowe padha dakcekel.” Wiwit nalika iku padha ora teka maneh ing dina Sabat.

Nehemya 13

Nehemya 13:19-31