Kitab Sutji

Musthikaning Kidung 8:14 Kitab Sutji (JAV)

-- Dhuh kekasih kawula,Paduka mugi enggal karsaa tumindak kadosdene kidang,utawi kadosdene anak sangsamwonten ing redi-redi taneman anggi-anggi.

Musthikaning Kidung 8

Musthikaning Kidung 8:13-14