Kitab Sutji

Musthikaning Kidung 5:5 Kitab Sutji (JAV)

Aku tangi ngwengani kori kekasihku,tanganku netesake mur,drijiku netesake mur cuwer,ing gocekaning kancingan lawang.

Musthikaning Kidung 5

Musthikaning Kidung 5:1-9