Kitab Sutji

Musthikaning Kidung 4:15 Kitab Sutji (JAV)

Dhuh, tuking banyu ing pakebonan,sumbering banyu urip,kang mili saka ing gunung Libanon!

Musthikaning Kidung 4

Musthikaning Kidung 4:13-15