Kitab Sutji

Musthikaning Kidung 3:1 Kitab Sutji (JAV)

Nuju ing wayah bengi aku nggoleki gantilaning atiku ana ing paturonku.Dakgoleki, nanging ora ketemu.

Musthikaning Kidung 3

Musthikaning Kidung 3:1-2