Kitab Sutji

Musthikaning Kidung 2:14 Kitab Sutji (JAV)

Manukku dara ana ing lowahan-lowahaning parang,ana ing pandhelikan ing ereng-erenging gunung,pamerna paraupanmu,wetokna suwaramu;amarga arum suwaramu,lan endah warnamu!”

Musthikaning Kidung 2

Musthikaning Kidung 2:4-17