Kitab Sutji

Mikha 6:11 Kitab Sutji (JAV)

Apa iya Ingsun kendel bae ora paring paukumanmarang wong kang nggawa traju palsu,utawa kanthong isi watu timbangan kang cidra?

Mikha 6

Mikha 6:6-16