Kitab Sutji

Mikha 4:10 Kitab Sutji (JAV)

He putri Sion, polaha lan ngadhuh-adhuha,kaya wong wadon kang nglarani!Marga saiki sira kapeksa metu saka ing kuthalan manggon ana ing ara-ara;sira kapeksa lumaku tekan ing Babil,ana ing kana anggonira bakal kapitulungan,iya ana ing kana Pangeran Yehuwah anggone ngluwari sirasaka ing tangane mungsuhira.

Mikha 4

Mikha 4:2-14