Kitab Sutji

Mikha 4:1 Kitab Sutji (JAV)

Ing dina-dina kang wekasan bakal kelakon,gununge padalemane Pangeran Yehuwahbakal ngadeg jejeg ngungkuli gunung-gunung,sarta munggut dhuwur ngungkuli tengger-tengger,para bangsa bakal padha gumrudug mrone,

Mikha 4

Mikha 4:1-9