Kitab Sutji

Mikha 1:10 Kitab Sutji (JAV)

Aja kokwartakake menyang ing Gat,aja nangis babar pisan,kowe nglosoda ana ing lebu ing Bet-Le-Afra.

Mikha 1

Mikha 1:6-16