Kitab Sutji

Mateus 25:14 Kitab Sutji (JAV)

“Awit bab iku kayadene wong kang arep lelungan banjur ngundangi batur-bature, padha dipasrahi barang darbeke,

Mateus 25

Mateus 25:12-18