Kitab Sutji

Mateus 16:19 Kitab Sutji (JAV)

Kowe bakal dakpasrahi soroging Kraton Swarga. Apa kang koktaleni ana ing donya bakal katalenan ana ing swarga lan apa kang kokuculi ana ing donya, bakal kauculan ana ing swarga.”

Mateus 16

Mateus 16:14-20