Kitab Sutji

Mateus 10:14 Kitab Sutji (JAV)

Dene yen ana wong sing ora nampani kowe lan ora ngrungokake tembungmu, endang lungaa lan metua saka ing omah utawa ing kutha kono, sarta ketabna lebune sikilmu.

Mateus 10

Mateus 10:13-23