Kitab Sutji

Markus 8:15 Kitab Sutji (JAV)

Gusti Yesus banjur ngengetake marang para sakabate, pangandikane: “Padha sing awas, padha ngwekanana ragine wong Farisi lan ragine Raja Herodhes.”

Markus 8

Markus 8:8-23