Kitab Sutji

Markus 4:21 Kitab Sutji (JAV)

Gusti Yesus banjur ngandika marang wong-wong mau: “Wong nggawa damar iku ora banjur dikurebi tompo utawa didokok ing longan, nanging banjur ditumpangake ing jodhog.

Markus 4

Markus 4:13-30