Kitab Sutji

Markus 3:25 Kitab Sutji (JAV)

lan manawa ana brayat, kang wargane padha crah, brayat iku ora bisa lestari.

Markus 3

Markus 3:21-31