Kitab Sutji

Markus 2:8 Kitab Sutji (JAV)

Nanging Gusti Yesus sajroning panggalih mirsa marang gagasane wong-wong mau kang mangkono iku, banjur padha dipangandikani: “Kapriye dene kowe padha duwe gagasan mangkono sajroning atimu?

Markus 2

Markus 2:5-18