Kitab Sutji

Markus 14:5 Kitab Sutji (JAV)

Sabab saupama diedola, mesthi payu luwih saka telung atus dinar, kena didanakake marang wong miskin.” Wong wadon mau banjur disrengeni.

Markus 14

Markus 14:1-15