Kitab Sutji

Markus 11:18 Kitab Sutji (JAV)

Para pangareping imam lan para ahli Toret padha krungu lelakon iku, banjur mbudidaya bisane nyedani Panjenengane, amarga padha wedi marang Panjenengane, awit wong akeh padha kaeraman kabeh ngrungokake piwulange.

Markus 11

Markus 11:11-26