Kitab Sutji

Maleakhi 3:9 Kitab Sutji (JAV)

Sira wus padha kena ing ipat-ipat, ewadene sira isih nyulikani Ingsun, sira sabangsa kabeh.

Maleakhi 3

Maleakhi 3:8-11