Kitab Sutji

Lukas 6:32 Kitab Sutji (JAV)

Sarta manawa kowe tresna marang wong kang nresnani kowe, iku apa jasamu? Amarga wong dosa iya padha nimbangi katresnaning liyan.

Lukas 6

Lukas 6:22-34