Kitab Sutji

Lukas 22:27 Kitab Sutji (JAV)

Amarga sapa ta kang luwih dhuwur: kang linggih mangan, apa kang ngladeni? Rak kang linggih mangan? Ananging Aku iki ana ing tengah-tengahmu kayadene kang ngladeni.

Lukas 22

Lukas 22:17-29