Kitab Sutji

Lukas 14:4 Kitab Sutji (JAV)

Kabeh padha meneng bae. Panjenengane banjur ngasta tangane wong kang lara mau lan diwarasake sarta didhawuhi lunga.

Lukas 14

Lukas 14:1-10