Kitab Sutji

Lelakone Para Rasul 21:29 Kitab Sutji (JAV)

Amarga sadurunge padha sumurup Trofimus wong Efesus bebarengan karo Rasul Paulus ana ing kutha lan ngira, yen diajak Rasul Paulus lumebu ing Padaleman Suci.

Lelakone Para Rasul 21

Lelakone Para Rasul 21:23-30