Kitab Sutji

Kolose 4:2 Kitab Sutji (JAV)

Sing tegen ndedonga, lan sajrone mangkono iku meleka kambi saos sokur.

Kolose 4

Kolose 4:1-3