Kitab Sutji

Kolose 3:6 Kitab Sutji (JAV)

kabeh iku nekakake bebendune Gusti Allah (marang para wong duraka).

Kolose 3

Kolose 3:4-14