Kitab Sutji

Kolose 3:11 Kitab Sutji (JAV)

ing kono wus ora ana wong Yunani utawa Yahudi, wong tetakan lan wong ikutan, wong Barbar utawa won Skit, batur tukon utawa mardika, nanging Gusti Kristus iku kang ngabehi lan ana ing samubarang kabeh.

Kolose 3

Kolose 3:2-13