Kitab Sutji

Kohelet 2:20 Kitab Sutji (JAV)

Marga saka iku aku banjur wiwit mangu-mangu ing bab kang daktindakake kalawan kangelan ana ing sangisoring langit iki.

Kohelet 2

Kohelet 2:17-26