Kitab Sutji

Kohelet 12:9 Kitab Sutji (JAV)

Sang Kohelet iku kajaba kagungan kawicaksanan, iya paring piwulang bab kawruh marang umat. Panjenengane nenimbang, nguji lan nganggit bebasan akeh.

Kohelet 12

Kohelet 12:2-14