Kitab Sutji

Kaimaman 18:19 Kitab Sutji (JAV)

Sira aja ngumpuli wong wadon kang lagi nggarap-sari, iku najis manawa diungkabi kawirangane.

Kaimaman 18

Kaimaman 18:14-20