Kitab Sutji

Kaimaman 18:12 Kitab Sutji (JAV)

Sadulure wadon bapakira aja sira ungkabi kawirangane, amarga iku kulit daginge bapakira.

Kaimaman 18

Kaimaman 18:11-13