Kitab Sutji

Kaimaman 17:12 Kitab Sutji (JAV)

Mulane Ingsun dhawuh marang wong Israel: Aja ana wong panunggalanira kang mangan getih, iya dalah bangsa liya kang manggon ana ing tengahira, aja ana kang mangan getih.

Kaimaman 17

Kaimaman 17:10-16