Kitab Sutji

Kaimaman 14:43 Kitab Sutji (JAV)

Nanging manawa tandha-tandha mau thukul maneh ana ing omah iku sawuse batane dijugili lan omahe wus dikeruki tuwin malah wus dilepa maneh,

Kaimaman 14

Kaimaman 14:40-48