Kitab Sutji

Kaimaman 14:23 Kitab Sutji (JAV)

Ing dina kaping wolune wong mau ngladekna barang-barang mau kabeh marang imam ana ing lawangane Tarub Pasewakan ing ngarsane Pangeran Yehuwah, minangka pambirating najise.

Kaimaman 14

Kaimaman 14:14-24