Kitab Sutji

Jabur 95:7 Kitab Sutji (JAV)

awit Panjenengane iku Gusti Allah kita,kita iku padha umat ngen-ngenane, papanthan wedhus reh-rehane.Ing dina iki kowe bok ya padha ngrungokake swarane!

Jabur 95

Jabur 95:1-10