Kitab Sutji

Jabur 134:3 Kitab Sutji (JAV)

Pangeran Yehuwah kang nitahake langit lan bumi,muga mberkahana kowe saka ing Sion.

Jabur 134

Jabur 134:1-3