Kitab Sutji

Ibrani 6:1 Kitab Sutji (JAV)

Marga saka iku payo padha ninggal wiwit-wiwitaning dhasar-dhasare piwulang bab Sang Kristus sarta padha nerusake candhake satutuge. Kita aja nganti masang maneh tetalesing pamratobat saka tingkah laku kang muspra, sarta tetalesing pracaya marang Gusti Allah,

Ibrani 6

Ibrani 6:1-9