Kitab Sutji

Ibrani 3:15 Kitab Sutji (JAV)

Ananging manawa wus tau kapangandikakake:“Ing dina iki, manawa sira krungu swarane,aja padha mangkotake atinira, kaya nalika ana ing sajroning panggrundel.”

Ibrani 3

Ibrani 3:9-19