Kitab Sutji

Ibrani 2:1 Kitab Sutji (JAV)

Marga saka iku kita kudu luwih tliti anggon kita nggatekake apa kang wus kita rungu, supaya kita ora kentir katut ilining banyu.

Ibrani 2

Ibrani 2:1-9