Kitab Sutji

Ibrani 12:17 Kitab Sutji (JAV)

Jalaran kowe padha sumurup, manawa sawuse mangkono, nalika arep nampani berkah, ditampik, sabab ora oleh wewengan kanggo ndandani kaluputane, sanadyan anggone ngupaya kanthi mbrebes mili.

Ibrani 12

Ibrani 12:7-24